Administration

Administration af AB Bolværket

Bestyrelsen har siden den 1. januar 2005 varetaget foreningens daglige drift i et tæt samarbejde med Cobblestone. Desuden er vi medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF).

Om Cobblestone

Vi er en ejendomsadministration og rådgiver med fokus på ejerforeninger, andelsboligforeninger og investeringsejendomme. Vi leverer administration og ejendomsservice samt byggeteknisk, juridisk og økonomisk rådgivning.” Se mere