Stiftelse af andelsforeningen

Det første spadestik blev taget d. 5. februar 1988, med efterfølgende rejsegilde d. 30. september samme år. Fra den 2. januar 1989 kunne man hente nøglen til sin andelsbolig og flytte ind to dage senere. Daværende borgmester Jens Severin Jensen tog det første spadestik til andelsboligforeningen, mens det andet blev taget af den daværende formand for andelsboligforeningen.

Navnet Bolværket stammer oprindeligt fra det franske ord boulevard. En anden betyning er, at Bolværket skulle holde det onde væk. Ifølge Lokalhistorisk forening i Hillerød stammer navnet fra 1976, da to familier, der havde bygget nogle af de første huse ved vejen, foreslog denne benævnelse. I ansøgningen til kommunen om godkendelsen af navnet blev det anført, at vejen lå i byens udkant og således kunne siges at være et bolværk mod mørket udenfor.